Background

Hizmetlerimiz

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Kullanılan su miktarı, nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile birlikte giderek artmaktadır. Su kıtlığı, 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biridir ve önümüzdeki yıllarda kaynakların, arıtım ve iklim değişikliği olaylarının düzensiz dağılımı nedeniyle en hassas çevre konularından biri olacaktır. Dünya’daki su kaynaklarının azlığı atıksuların ıslahı ve yeniden kullanılmasını gündeme getirmektedir. Hem su kıtlığı hem de su kalitesinin bozulması açısından artan su baskısı, geri kazanılmış suyun yeni bir su kaynağı olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır.

Suyun yeniden kullanımı (yaygın olarak su geri dönüşümü veya su ıslahı olarak da bilinir), çeşitli kaynaklardan gelen suyu geri uygun teknikler ile arıtımı yapılır ve ardından tarım ve sulama, içme suyu kaynakları, yeraltı suyu ikmali, endüstriyel işlemler ve çevresel restorasyon gibi faydalı amaçlar için yeniden kullanır. Suyun yeniden kullanımı, mevcut su kaynaklarına alternatifler sağlayabilir ve su güvenliğini, sürdürülebilirliğini sağlar.

Başta tekstil sektörü olmak üzere diğer bütün endüstrilerde suyun geri kazanımı için var gücümüz ile çalışıyoruz.

Suyun geri kazanımında yaygın olarak MBR sistemleri kullanılmaktadır.

Suwell olarak, prosese uygun tasarım yaparak yüksek verim elde ederiz. Atıksuyu %70-75 oranında geri kazanarak işletmelere sürdürülebilir ve daha az maliyet gibi avantajlar sağlar.