Background

Çalışma Alanlarımız

Deniz Suyu Arıtımı

Deniz Suyu Arıtımı

Hızlı nüfus artışı, sulların kirlenmesi ve kuraklıkların artması yüksek kaliteli su kaynaklarının tüketiminin artması denizsuyu artımı ihtiyacının başlıca nedenleridir.

Özellikle su kıtlığı yaşanan, denize kıyısı olan bölgelerde deniz suyundan içme ve kullanma suyu temin edilebilir yatırımlar yapılmaktadır. Denizsuyu arıtımı için Terst ozmoz sistelerş en yaygın kullanılan teknolojidir.

Özelikle, demir-çelik,Enerji santralleri, kimya endüstrileri,rafineri gibi ağır sanayilerde denizsuyu arıtımına olan ilgili artmıştır.

Denizsuyu arıtımı en yaygın olarak kurak bölgelerde ihtiyaç duyuluyor. Dolayısı ile en fazla ihityaç ve yatırım Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunuyor.