Background

Çalışma Alanlarımız

Atıksu Geri Kazanımı

Atıksu Geri Kazanımı

Suyun yeniden kullanımı (yaygın olarak su geri dönüşümü veya su ıslahı olarak da bilinir), çeşitli kaynaklardan gelen suyu geri alır ve ardından tarım ve sulama, içme suyu kaynakları, yeraltı suyu ikmali, endüstriyel işlemler ve çevresel restorasyon gibi faydalı amaçlar için arıtır ve yeniden kullanır. Suyun yeniden kullanımı, mevcut su kaynaklarına alternatifler sağlayabilir ve su güvenliğini, sürdürülebilirliğini

Su ıslahı ve yeniden kullanımı, geleneksel su kaynaklarını artırmak için benzersiz ve uygulanabilir bir fırsat sağlar. Etkili su yeniden kullanımı, su ve geri kazanılan su temini işlevlerinin entegrasyonunu gerektirir. Bu güvenilir su kaynağının başarılı bir şekilde geliştirilmesi, altyapı ve tesis planlaması, atık su arıtma tesisi yerleşimi, arıtma prosesi güvenilirliği, ekonomik ve finansal analizler, kamu kabulü ve su hizmetleri yönetiminden gelen unsurların yakından incelenmesine ve planmasına bağlıdır.

Özelikler fazla su ihtiyacı olan ağır endüstrilerİ ve tekstil sektöründe sulların uygun arıtma tekniği ile arıtımı ve geri kazanımı hem çevresel hemde ekonomik olarak çok ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Suwell, atıksu arıtma geri kazanım konusunda uzman ve mühendislik hizmetleri sunan proje çözüm ortakları ile işbirliği içerisinde çalışarak sürdürülebilir ve ekonomik tesisler üretir.