Background

Çalışma Alanlarımız

Atıksu Arıtımı

Atıksu Arıtımı

Atık su, yeniden kullanılmadan veya çevreye bırakılmadan önce bazı önemli arıtma zorlukları sunar. Kirleticileri gidermek ve endüstrilerin bölgesel endüstriyel atık su arıtma standartlarına tam olarak uymasını sağlamak için endüstriyel atık su arıtma gereklidir.

Atık su arıtma, suyun yeniden kullanılmasını sağlayarak ve atık işleme maliyetlerini en aza indirerek şirketlerin tasarruf etmesine yardımcı olur.