Background

Hizmetlerimiz

Yumuşatma Sistemleri

Yumuşatma Sistemleri

Sudaki sertlik, kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarından kaynaklanan kimyasal bir özelliktir. Ca ve Mg iyonları konsantrasyonları toplamı ” toplam sertlik ’’ olarak tanımlanır. Sık kullanılan sertlik birimleri mg/lt, ppm, fransız sertliği veya grain/galon (gpg)’dur.

Sertlik giderimi için belli başlı birkaç proses mevcut olmakla beraber, son yıllarda sodyum (Na) bazlı katyonik reçine ile iyon değiştirme kapasitesi oldukça geniş uygulama alanına sahip olmuştur. Söz konusu proses işletme kolaylığı ve projenin faydalı ömrünün uzun olması gibi önemli avantajlara sahiptir.

Bu prosesin temeli katyonik reçinenin bünyesindeki Na iyonlarını suya vermesi, serbest kalan bağların iyonik olarak eşdeğer miktarda Ca ve Mg iyonlarını reçineye bağlaması ve bu şekilde Ca ve Mg iyonlarının sudan ayrılması esasına dayanır.

Reçinenin bu iyon değiştirme işlemini gerçekleştirme kapasitesi, bünyesindeki Na iyonunun miktarı ile orantılıdır. Reçineye bağlı Na iyonlarının tümünün sudaki Ca ve Mg iyonları ile değiştirildiği noktada, reçinenin iyon değiştirme kapasitesi tükenmiş olur ve reçinenin Na iyonları ile rejenere edilmesi ihtiyacı doğar. Rejenerasyon işlemi, basitçe belli miktarda NaCl tuzu ile doyurulmuş salamura suyu ile reçine yatağının belirli bir süre yıkanması olarak tanımlanabilir. Rejenerasyon esnasında yapılan tuzlu su ile yıkama ve durulama işlemleri sayesinde, reçineye bağlanmış bulunan Ca ve Mg iyonları reçine bünyesinden ayrılarak dışarı atılır ve reçine bünyesine tekrar Na iyonları yüklenir.